Örlogsbasen i Karlskrona

1680 grundades Karlskrona som bas för den svenska flottan, och sedan dess har en hel del byggnadsverk kommit till. Det speciella är att det finns väldigt många bevarade.

1680 grundades Karlskrona som bas för den svenska flottan, och sedan dess har en hel del byggnadsverk kommit till. Det speciella är att det finns väldigt många bevarade. Dessutom är marinbasen i Karlskrona fortfarande aktiv, vilket gör den ännu mer beundransvärd.Örlogsbasens historia


Det som senare kom att bli en mäktig örlogsbas, började byggas 1679. Efterhand, då behovet blev större, byggdes nya byggnader, verkstäder m m. Till örlogsbasen hörde hamn, varv och befästningar samt verkstäder, förråd, bostäder och annat som ansågs viktigt. Varvet låg till en början på Vämön men flyttades till Trossö 1684.I mitten av 1780-talet byggdes mönster- och modellsalsbyggnaden, som finns vid varvets norra sida. af Chapman, som var väldigt engagerad i marinen, gjorde ritningarna. Han har även ritat fasaden på inventariekammare 1 och en hel del annat. Den byggdes för att ha någonstans att förvara alla modeller som gjordes av skepp. Under samma årtionde ägnade man sig också åt att bygga materialförråd.
Det utseende som bildhuggareverkstaden har idag konstruerades även det under 1780-talet. Vid 1960-talets början flyttades byggnaden för att ge plats åt varvshallen.
På varvet finns också torrdockor, där man bygger och underhåller skeppen. Speciellt känd är femfingerdockan, som består av fem skeppsdockor. Från början var det meningen att det skulle byggas 31 torrdockor, men planerna ändrades.
Femfingersdockan var färdig 1850, men den är inte oförändrad sedan dess. Några dockor har byggts om lite och måtten har förändrats. När femfingersdockan byggdes blev varvet större. Tidigare avskärmades varvet från den civila staden med hjälp av träplank, men ersattes sedan med varvsmuren, av vilken stora delar finns kvar. Polhemsdockan på Lindholmen är det också många som känner till.
Wasaskjulet, Repslagarebanan och en massa andra byggnader finns bevarade sedan några hundra år tillbaka.
”Örlogsstaden Karlskrona” är sedan 1998 med på Världsarvslistan, en lista som FN-organet UNESCO skapat. Där står alla områden som är viktiga att bevara, på grund av natur eller kultur.Flottan


3. sjöstridsflottiljen är ett förband i den Svenska marinen som idag är baserad i Karlskrona.
Den svenska flottan anses ha små fartyg, vilket brukar kallas ”Brown Water Navy”. Fördelen är att fartygen kan komma fram i grunda vatten. Man har dock på senare tid köpt in större fartyg ifall Sverige skulle behöva delta i någon strid på de stora haven.
Delar av det skyddade av UNESCO varvsområde ägdes av Karlskronavarvet AB, ett statligt företag som bildades 1961, och som 1989 blev del av Kockums AB, vilket i sin tur ingår idag i ThyssenKrupp-koncernen. Idag, konstrueras och byggs här örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealthteknik.
Historiska byggnadsverk i örlogsområdetKungsholms fortKungsholms fort är en befästning vid södra inloppet till Karlskrona som började byggas i på 1600-talet. Det tog 100 år innan fästningen stod färdig. Byggnaden har förstärkts och reparerats efter skador från bland annat krig. Den användes flitigt inom militären fram till 1980-talet.Drottningsskärs kastell
Kastellet började byggas ungefär samtidigt som Kungsholms fort, och var färdig i mitten av 1700-talet. Du hittar det lite utanför Aspö. Det är väl bevarat och värt att besöka.Gamla varvetHär byggdes landets stoltaste segelflotta. På dess område finns Polhemsdockan, en av världens äldsta torrdockor, som kallats "världens åttonde underverk", och Repslagarbanan från 1692, som är Sveriges längsta träbyggnad (på bilden).  Allt eftersom Gamla Varvet är än idag militärt område, kan det besökas endast under guidade turer.Stumholmen
Stumholmen har varit Örlogssbasen produktionsområde och idag finns det en del intressanta byggnader att se och besöka. Här producerade man kläder, mat och vapen åt flottan. På Stumholmen finns också byggnader som tjänade som sjukstugor, sjukhus och bostäder åt t ex båtssmännen och lotsar. Bland nyare bygnnader (från början på 1900-talet) finns kronohäktet som idag används ofta för filminspelningar.
Marinmuseets moderna byggnad är också beläget här, men arkitekterna hämtade inspirationen från 1700-talets Örlogsshamnen. Närbelägen Slup- och Barkasskjulet uppfördes 1786 för att förvara flottans båtar och användes också som magasin för vattentunnor, som sjukhus och spannmålsmagasin.Kurrholmen och Godnatt
Kurholmen och Godnatt är två kärntorn av typ som ofta hade förekommit i befästningsbyggnader ändå från medeltider. De uppfördes 1857–1863 och redan under byggtiden insåg man att de var omoderna p g a tekniska utveckling inom artillerikonsten. Hela planen för ytterliggare befästning runt Karlskrona, där tornen skulle ingå, har därför övergivits.