Karlskronas historia

Ön Trossö, grunden för Karlskrona, ägdes av en bonde vid namn Offe Månsson, men var vid det här laget ingen riktig stad. I närheten, speciellt på fastlandet, höll många danskar till, eftersom Blekinge då ännu inte var svenskt, utan låg som ett gränsland mellan Sverige och Danmark.


1500-talet


Ön Trossö, grunden för Karlskrona, ägdes av en bonde vid namn Offe Månsson, men var vid det här laget ingen riktig stad. I närheten, speciellt på fastlandet, höll många danskar till, eftersom Blekinge då ännu inte var svenskt, utan låg som ett gränsland mellan Sverige och Danmark.1600-talet


Blekinge blev svenskt 1658, efter freden i Roskilde. Sverige var då en stormakt och länderna Estland, Lettland och Finland, samt några delar av norra Tyskland, var svenska. För att kontrollera sina nyvunna områden, använde man sig framförallt av flottan, och 1680 grundade Karl XI Karlskrona som huvudbas. Fästningar byggdes för att skydda flottbasen, och broar byggdes för att förena Trossö med fastlandet. Fler och fler människor flyttade till Karlskrona, och samhället utvecklades. Staden blev Sveriges tredje största.1700-talet


Invånarna blev fler än 10 000, samtidigt som Karlskronas arkitektur, skepp och försvar uppmärksammades stort i Europa. 1782-1791 var en storhetsperiod för den svenska marinen, under ledning av Fredric Henric af Chapman. Under 1700-talet var Karlskrona en viktig handelsstad, både när det gällde inrikes- och utrikeshandel.1800- talet


började Karlskronavarvet komma efter i utvecklingen. Segelfartygen som staden använde sig av möttes nu av större industriella fartyg från andra länder, men i slutet av 1800-talet moderniserades även Sveriges flotta. 1850 hade Karlskrona 14 000 invånare. Järnvägar byggdes genom Karlskrona, och många industrier bildades.1900-talet


Omkring 1930 började industrialiseringen på allvar, och många företag bildades i Karlskrona. De senaste åren har framför allt IT och teknik blivit dominerande. Världsarvslistan, som skapades 1972 av UNESCO för att skydda områden med kulturhistoriska miljöer, har sedan 1998 haft Karlskrona med på listan.